AKTUALNOŚCI

2017

------------------------------------------------------------------

27.05.2017 – Zapytanie ofertowe nr 1/5/2017/ZO

„Wzrost innowacyjności IdeaPro Sp. z o. o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych,

budowę i wyposażenie nowego zakładu w Nowej Soli”

 

Pliki do pobrania: Zapytanie

 

Termin składania ofert został wydłużony do końca dnia 07.06.2017

 

Pytania z dnia: 31.05.2017

Pytanie 1.

Czy mógłby Pan podać wysokość hali? gdyż nie odnaleźliśmy takiej informacji w opisie.

Odp. Hala mała: około 4500mm, hala średnia: około 8500mm, hala wysoka: około 12500mm

Pytanie 2.

Czy posiadacie Państwo własne podnośniki nożycowe których moglibyśmy użyczyć podczas montażu w hali na wysokościach ? Jeśli nie ma takiej możliwości to czy będziemy mogli dostarczyć i wjechać na halę własnymi podnośnikami ?

Odp. Nie posiadamy podnośników, wykonawca będzie miał możliwość wjazdu na halę z własnym sprzętem.

Pytanie 3.

W jakich godzinach mogą się odbywać prace montażowe ? Czy w dni powszednie 8-17:00 czy po 17:00 czy tylko w weekendy ?

Odp. Prace można prowadzić 24h na dobę, w uzgodnieniu z kierownictwem budowy.

Pytanie 4.

W zestawieniu są wyspecyfikowane dwa rejestratory i do nich dyski sieciowe 18TB. Czy mają być po 18TB na jeden rejestrator ? Czy łącznie w obu rejestratorach ma być 18TB ?

Odp. Jest to łączna pojemność dla dwóch rejestratorów.

Pytanie 5,

Czy może Pan podać wymiary hali lub odległości między słupami ? W którym miejscu na załączonych rzutach jest umieszczona serwerownia ?

Odp. Szerokość każdej hali: 18000mmi ich długość: 72000mm(najniższej 60000mm)

Pytanie 6.

Czy na hali istnieją trasy kablowe na instalacje niskoprądowe ? czy w ramach zapytania mamy zbudować nowe trasy kablowe ?

Odp. Brak tras. W zakresie dostawcy.

Pytania z dnia 30.05.2017

Pytanie 1.

Proszę o informację jaki jest planowany termin realizacji dostawy z montażem.

Odp. Wg zapytania ofertowego, do końca lipca 2017

Pytanie 2 .

Rozumiem, że termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert, jednak aby zaplanować realizację zadania musielibyśmy znać chociaż planowaną datę dostawy – rozpoczęcia montażu.

Odp. Termin rozpoczęcia od około 12 czerwca 2017 po wyłonieniu dostawcy.

Pytanie 3.

Proszę również o informację jaka jest ilości punktów logicznych LAN na halach – ile do każdej skrzynki FO.

Odp. Instalacja zakończona na skrzynkach FO.

 

Pytania z dnia: 05.06.2017

 

Pytanie 1.

Czy istnieje możliwość zmiany urządzeń na rozwiązania równe bądź leprze marki Dell (serwery) oraz EMC (Macierz).

Odp. Dopuszczamy z zastrzeżeniem wskazania nie gorszych niż wskazane parametrów oraz funkcjonalności sprzętu.

 

Pytanie 2

W specyfikacji wyszczególnione zostały kamery HD-TVI, które są zasilane 12V (nie ma możliwości, aby zasilić je poprzez PoE), nie wyszczególniono zasilacza do kamer, natomiast w specyfikacji pojawiły się switche Hewlett-Packard 1920-8G-PoE+65W w ilości 5 szt. (co sugerowałoby, że chcecie Państwo użyć kamer zasilanych po PoE). Proszę o doprecyzowanie odnośnie kamer – czy mają być to urządzenia analogowe HD-TVI (te które są podane), czy chcielibyście Państwo skorzystać z urządzeń IP zasilanych ze switchy PoE – jeśli tak proszę o podanie ich specyfikacji.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zamiar użycia kamer HD-TVI. W ofercie Zamawiający oczekuje dostawy i wdrożenia  kompletnego systemu monitorującego, zawierającego wszystkie komponenty niezbędne do jest prawidłowego działania.

Zamawiający informuje, iż elementy systemu monitoringu oraz elementy sieci LAN nie stanowią wspólnego rozwiązania i nie należy ich łączyć (za wyjątkiem dostępu z sieci LAN do rejestratorów systemu monitoringu)

 

Pytanie 3

Zapytanie obejmuje dostawę licencji Windows – proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga jedynie dostawy licencji, czy również ich instalacji i konfiguracji.

Odp. Zamawiający oczekuje jedynie dostawy wymaganych licencji w oparciu o oficjalny kanał dystrybucyjny wraz z prawidłową rejestrację na wskazanym koncie Zamawiającego na portalu licencyjnym firmy Microsoft.

------------------------------------------------------------------