RPO – Lubuskie 2020

 

Tytuł projektu

Wzrost innowacyjności IdeaPro Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, budowę i wyposażenie nowego zakładu w Nowej Soli

 

Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
P.P.P. IdeaPro Sp.z o. o. Cel ten będzie realizowany poprzez poniższe cele szczegółowe:

- zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie i wdrożenie wyników własnych prac B+R,

- wprowadzenie na rynek nowych produktów: maszyn, urządzeń i linii technologicznych,

- utworzenie 14 nowych miejsc pracy,

- zwiększenie przychodów,

- pozyskanie nowych rynków zbytu, w tym rynków zagranicznych,

- wdrożenie ekoinnowacji - technologii przyjaznych dla środowiska.

Wnioskodawca wyznaczył sobie również cele jakościowe:

- zwiększenie poziomu zadowolenia klientów,

- zwiększenie doświadczenia we wdrażaniu innowacji i wyników prac B+R do działalności

gospodarczej,

- poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, jako dobrego partnera biznesowego, zaawansowanego

technologicznie, oferującego produkty na najwyższym światowym poziomie,

- zwiększenie rozpoznawalności marki IdeaPro.

 

Planowane efekty

Realizacja projektu przyniesie wnioskodawcy następujące korzyści:

- zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności spółki,

- zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwie i wdrożenie wyników własnych prac B+R,

- wprowadzenie na rynek nowych produktów: maszyn, urządzeń i linii technologicznych,

- zwiększenie zasobów ludzkich poprzez utworzenie 14 nowych miejsc pracy,

- pozyskanie nowych rynków zbytu, w tym rynków zagranicznych,

- wdrożenie ekoinnowacji - technologii przyjaznych dla środowiska,

- zwiększenie przychodów ze sprzedaży, w tym z eksportu,

- zwiększenie możliwości technologicznych, dzięki wdrożeniu nowoczesnych maszyn i

oprogramowania do projektowania,

- wzrost ilości realizowanych zamówień oraz ich terminowa realizacja,

- zwiększenie poziomu zadowolenia klientów,

- zwiększenie doświadczenia we wdrażaniu innowacji i wyników prac B+R do działalności

gospodarczej,

- poprawa wizerunku przedsiębiorstwa, jako dobrego partnera biznesowego, zaawansowanego

technologicznie, oferującego produkty na najwyższym światowym poziomie,

- zwiększenie rozpoznawalności marki IdeaPro.

 

Wartość projektu – 12 782 160,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich - 5 168 531,50 PLN